EKONOMİ
Giriş Tarihi : 13-09-2022 21:37

"Fındıkta Üretici Ezilmektedir"

Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanı Zekai Adem Sapancı, fındık sezonunun başlaması ile birlikte yabancı firmanın 49 liradan fiyat açıklamasının üreticiyi ezdiğini söyledi.

Konu ile alakalı olarak açıklama yapan Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanı Sapancı şunları dile getirdi:

"En büyük ihracat kalemlerimizden olan, dünya piyasasının en büyük pay sahibi olduğumuz göz bebeğimiz fındığımızın hasat dönemi hızla devam ederken,
Piyasalardaki karmaşada devam ediyor.

Hükümetin belirlediği 54 tl.fiatın altında tüccarın 45 tl.ler seviyesinde alım yapması, bir müddet önce ferrora denilen yabancı sermayenin 49 liradan alacağını açıklaması kafalarda karışıklıklara sebebiyet vermekte olup, üreticinin hakkı korunmamakla beraber ezilmekmektedir.
Bu stratejik mahsülümüzün değeri bilinmeli ve gereği yapılmalıydı.

Siz stratejik mahsülümüze dolayısıyla üreticimize sahip çkmayıp tekelci sermayedarlardan yana oldunuz.
Ab.ye verilen taahhütler gereği,
Fındığa gerekli hassasiyeti göstermeyerek  Fiskobirlik'i etkisiz hale getirdiniz.

Ziraat odalarının uyarılarını dikkate almayıp susturdunuz.
Ticaret borsalarının fiat belirlemede etkisizm hale getiripnsessiz ve duyarsız kalmalarını sağladınız.
Yabancı sermayedarların işgaline ön ayak oldunuz.

Çiftçi ve ziraat kuruluşlarının bilimsel olarak ortaya koydukları bir kilo fındık maliyetinin çok altında hükümetin fiat açıklaması be tüccarında belirlenen fiatın cok altında alım yapması, TMO'ninde  belirli oranda alım yapılması ve alımlarda keyfi uygulamalardan şikayetlerin çoğalması olumsuzlukları karmaşayı artırmaktadır.
Milli Görüş zihniyeti ortaklı 54 ncü Refah-yol hükümeti fındık taban fiatı açıklamasını Trabzon'da yapmış ve fındık başta olmak üzere bütün mahsul taban fiyatlarına en az % 50 zam yaparak mahsule ve çiftçiye sahip çıkmıştı.
Biz Milli Görüş zihniyeti mensupları olarak devlet yönetme tecrübesinede sahip bir siyasî oluşum olarak,
Aşağıda sıraladığımız konuların ivedilikle uygulanmasını,
Mahsülümüze ve üreticimize sahip çıkılmasını öneriyoruz.

FINDIK ÜRETİCİSİNE SAHİP ÇIKILMASI İÇİN DOĞRU OLAN YÖNTEM ŞUDUR;

Üreticinin emeğinin ve alın terinin Ferrero ve fiili ortakları olan yabancı emperyalist sermaye tarafından sömürülmesini engellemek için yapılması gerekenler şunlardır;

-   Tarım Bakanlığı ve TMO ile görüşülerek fındık alım şartlarının yeniden belirlenmesi.
- TMO'nun, fındık üretimi yapılan bütün ilçelerde alım noktaları oluşturmasının sağlanması. randevuların 5 günü geçmemesi.
- TMO'nun üretilen fındığın tamamını alacağını açıklaması ve uygulaması, her hangi bir kota sınırının olmaması, kotanın kaldırılması.

- Fındık bedellerinin, satım sonrasında hemen ödenmesi...
- Fındık fiyatının, maliyet + %30 refah payı şeklinde yeniden belirlenmesi ki bu hesaplama  Ziraat Odalarının maliyet belirledikleri rakamın üzerinde  olacaktır.
- TMO tarafından alınan fındıkların yılbaşından evvel satılmayacağı ve alınan fındığın, alım fiyatının altında asla satılmayacağının ilan edilmesi.
ÜRETİCİYİ, TEKELCİ YABANCI SERMAYE KARŞISINDA KORUYACAK BİR SİSTEM UYGULANMALIDIR...

Bu şartların sağlanması halinde, üretici fındığını gönül rahatlığı ile TMO'ya götürebilecek, hiç bir zorlukla karşılaşmadan ürününü satıp bedelini peşin olarak alabilecektir. Bu durumda, fındık satın almak zorunda olan özel sektör TMO'nun fiyatının üstünde bir fiyat vererek fındığı almak zorunda kalacaktır.... Bu durumda fındık fiyatları mutlaka  hak ettiği yere çıkacaktır.

TMO'nun bunları yapması halinde, fındık için yapacağı alım harcaması daha da düşecektir. Çünkü serbest piyasa, daha yüksek bir fiyatla fındığı satın almak zorunda kalacağı için üretici tüccara yönelecektir... Bu durumda üretici kazanacak, yerli sermaye kazanacak, Türkiye kazanacaktır...

Bu sistemin kurulması yani tekelci sermaye karşısında üreticinin korunmasını sağlayacak sistemin kurulması, anayasanın bir gereği olup, sosyal devlet anlayışının bir zorunluluğudur."

AdminAdmin