SAMSUN HABER
Giriş Tarihi : 14-12-2022 15:04

SAMÇEP’ten “Zeytine Özgürlük” Basın Açıklaması

Samsun Çevre Platformu(SAMÇEP) tarafından “Zeytine Özgürlük” basın açıklaması gerçekleştirildi.

SAMÇEP’ten “Zeytine Özgürlük” Basın Açıklaması

Süleymaniye Geçidi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında SAMÇEP Sözcüsü Mehmet Özdağ şunları ifade etti:

“COVİD19 pandemisinin sonuçlarını can kayıplarımızla ve ciddi sağlık sorunlarımızla, yaşam standardımızda ciddi düşüşlerle yaşadık yaşamaya devam ediyoruz. Ancak COVİD19 Pandemi sonrası dönem, sermaye çevrelerine yeni kaynakların transfer edilmesi, ülke coğrafyasının ve halkın sınırsız sömürüsü için tam bir fırsat oldu.

Nasıl mı?

Pandemi sonrası son üç yıldır adı; Elektrik Piyasası ile başlayan ve Bazı Kanunlarda diye devam eden ve aynı anda 6831 Sayılı Orman Kanunu, 3573 sayılı Zeytin Kanunu, 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunu, 3213 Sayılı Maden Kanunu, 6446 Elektrik Piyasası Kanunu gibi pek çok kanunda değişiklikler yapan yasal düzenlemelerle.

Bu kanunların ortak noktaları; enerji, maden ve inşaat şirketlerine yeni kolaylıkların yanı sıra, acele kamulaştırma adıyla vatandaşın malının şirketlere devredilmesi ve sınırsız emek sömürüsü, sınırsız doğa talanıdır.

Yine ve yeniden Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına diye başlayan bir torba kanun teklifi AKP milletvekilleri tarafından 10 Aralık 2022 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuş olup bugün Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülecektir.

Bugün komisyonda görüşülecek torbada; yediğiniz zeytinden, babanızın emeği ile yapılan limanların kimin cebine bedavaya gideceğine, petrol sektöründe çalışan emekçilerin hayatının hiçe sayılmasından, hizmet iş kolunda sendikasızlaştırmanın yolunu açan maddelere kadar sermaye için sıralanmış 14 madde var. Peki bu torbada ne yok; toplum yararı yok, doğa yok, emek yok, dayanışma yok!

Post Pandemi Fırsatçılığında Savaş, İklim, Küresel Piyasalar, Arz-Talep.. Ortaya Karışık Kanun Teklifi

Kanun teklifinin gerekçesinde yer alan; … Covid-19'un neden olduğu kısıtlamaların esnetilmesi sonrasında yaşanan talep artışı, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve iklimsel nedenlere dayanan doğal gaz fiyatlarında olağandışı ve öngörülemeyen artışlar ile birlikte oluşan maliyet …” ifadesi açıkça kovit-19 Post Pandemi fırsatçılığının itirafıdır.

Bu kanun tasarısının; birinci maddesi ile; zeytinlik alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamaya yönelik madencilik faaliyeti yapılabilmesinin önündeki 3573 sayılı yasal engel kaldırılmak isteniyort.

Tasarı henüz ilgili komisyonda bile görüşülmeden 11 Aralık 2022 Pazar günü Maden Yönetmeliği yayınlanıyor. Normlar hiyerarşisinde önce yasa çıkartılır sonra o yasanın uygulamasına dönük ikincil mevzuat düzenlenir. Ama bu sefer vatandaşın hukuk mücadelesini önlemek için zeytinden bahsetmeyen yönetmelik önden yayınlanıp, arkadan kanunla düzenleme yapılıyor. Tıpkı geçen yıl bu zamanlar elektrik faturamızda önden 1 kuruşluk TRT payını kaldırıp, arkadan 100 kuruşluk zam yaptıkları gibi.

Yine bu madde ile madencilik faaliyeti yapılan alanlara verilen izinler zeytinliklerle sınırlı değildir! Bakanlığın kamu yararı görmesi durumunda orman, mera, tarım alanı, sulak alan gibi alanlarda da artık enerji yatırımları ve madencilik yapılabilmesinin önü açılarak, şu anda devam eden onlarca ÇED davasının hukuki dayanaktan yoksun bırakılması sağlanıyor.

AKP İktidarı 2003’ten buyana ZEYTİN’e tam 8 (Sekiz) kez yenildi!

Hatırlatmak gibi olmasın ama AKP İktidarı ZEYTİN’e tam 8 kez yenildi! Önce zeytinciliğin ıslahı diyerek 2006, 2008, 2010 ve 2014’de yapılan düzenlemelere karşı verilen mücadelelerde zeytin kazandı, halk kazandı, doğa kazandı. Ve kazanılan zaferler TBMM tutanaklarına “HÜKÜMSÜZ” olarak geçti.

Bu hezimetlerden sonra bu sefer zeytin tasarılarını başka kanunların içerisine yedirmeyi denediler; 2003, 2010’de maden kanununa, 2014’de elektrik piyasası kanununa, 2017’de ise “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” içine koyarak halka yedirmeye çalıştılar. Yine yenildiler.

Bu sefer yeniden enerji üretimi soslu Maden Kanunu içerisinde zeytinliklere çökmeyi deniyorlar. Yine yenilecekler, yine yenilecekler.

Milyarlarca dolarlık enerji ve maden sektörünü ilgilendiren yasa tasarıları ortada sağlam veriler, raporlar, analizler olmadan, toplumun tüm kesimleri dahil edilmeden düzenlenemez.

Bu tasarıyı görüşmek üzere Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu bugün (14 Aralık Çarşamba) toplanıyor. Komisyondan geçerse meclis genel kuruluna havale edilecek.

Bu şekilde hazırlanan bir tasarının meclis genel kuruluna gelmemesi gerekir. Bunu sağlamak bizim elimizde. Vekillerimizi arayalım, komisyon üyelerini arayalım görüşlerimizi doğrudan kendimiz söyleyelim.

Gelin bu sefer zeytinin dokuzuncu zaferini birlikte başaralım.”
 

AdminAdmin